Informacje

Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych podejmie współpracę w projektach (także międzynarodowych), które mieszczą się w obszarach: rekultywacja, fitoremediacja, rewitalizacja terenów postindustrialnych i zurbanizowanych oraz zrównoważony rozwój.

Eksperci zgromadzeni w Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji  posiadają wysokie kwalifikacje m.in. w zakresie:

  • rekultywacji i rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i pogórniczych,
  • fitoremediacji i biostabilizacji drastycznie zanieczyszczonych terenów,
  • ekologii i rekonstrukcji ekosystemów terenów zniszczonych w wyniku oddziaływania przemysłu
  • rewitalizacji terenów silnie zurbanizowanych,
  • monitoringu ekologicznego nowopowstających systemów biologicznych na terenach zdewastowanych w wyniku oddziaływania przemysłu.

Koordynatorem Centrum Rekultywacji i Rewitalizacji Terenów Zdegradowanych jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Jednym z  zadań Centrum jest komercjalizacja wyników badań oraz poszukiwanie innowacji i możliwości współpracy w ww. zakresie. Eksperci Centrum posiadają doświadczenia we współpracy z przemysłem, górnictwem oraz PGL Lasy Państwowe i innymi przedsiębiorstwami.


dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126625302
dr hab. inż. Jacek Antonkiewicz
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48603090098
dr hab. inż. Ewa Hanus-Fajerska
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126625205
dr hab. Joanna Augustynowicz
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126625207
dr hab. inż. Tomasz Zaleski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126624370
prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126624631
dr hab. Paweł Kaszycki
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126625193
dr hab. inż. Piotr Muras, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126625392
dr inż. Małgorzata Nawrotek
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126625260
dr inż. arch. Barbara Turyk
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126625260