Kontakt

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
Polska

Kierownik

dr hab. Marcin Pietrzykowski, prof. UR
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
+48126625302

Strona www